Trường được chia làm 3 khu vực, có 10 lớp với tổng số 202 trẻ đến trường.

trong đó có 4 phòng học kiên cố

7 phòng học bán kiên cố

1 phòng âm nhạc

1 phòng hiệu bộ

1 phòng vệ sinh cho Gv

12 phòng vệ sinh cho Học sinh