Trường Mầm non Hải Lâm là trường mầm non hàng đầu hiện nay về chất lượng đội ngũ nhân sự. Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ, Trường Mầm non Hải Lâm xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này. trình đô giáo viên trên chuẩn 100%, tổng số 19 giáo viên: trong đó có 17 GV có trình độ Đại học, 1 GV có trình độ Cao Đẳng, 1 GV có tình độ Trung cấp

Giáo viên Trường Mầm non Hải Lâm được biên chế 100%  

100% bảo mẫu có trình độ Trung cấp trở  lên. Trong đó, 10% bảo mẫu có bằng Cao đẳng Sư phạm, 75% bảo mẫu đang theo học Đại học/ Cao đẳng Sư phạm.

100% giáo viên, bảo mẫu và nhân viên có chứng nhận đủ  điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ.

100% giáo viên, bảo mẫu và nhân viên có chứng nhận tập huấn về an toàn về sinh thực phẩm và sơ cấp cứu

- Trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

1. Tổ Mẫu giáo

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Trình độ CM

Trình độ QLNN/QLGD

Chức

 vụ

Biên chế/HĐ

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Tố Loan

2/4/1979

ĐH

Chứng chỉ

Tổ trưởng

BC

 

2

Hoàng Thị Mỹ

20/8/1982

ĐH

Chứng chỉ

Tổ phó

BC

 

3

Đỗ Thị Phi Hường

8/12/1976

ĐH

Chứng chỉ

PHT

BC

 

4

Lê Thị Hoài Thương

1/1/1987

ĐH

 

GV

BC

chuyển CT

5

Hồ Thị Thanh Huyền

22/9/1969

ĐH

 

GV

BC

 

6

Phạm Thị Thúy Oanh

7/9/1989

ĐH

 

GV

BC

 

7

Bùi Thị Thúy An

25/10/1988

ĐH

 

GV

BC

 

8

Phạm Thị Huyền

22/9/1977

ĐH

 

GV

BC

 

9

Hoàng Thị Đằng

19/5/1972

ĐH

 

GV

BC

 

10

Nguyễn Thị Yến

16/12/1984

ĐH

 

GV

BC

 

11

Phan Thị Hồng Nhân

29/12/1984

ĐH

 

GV

BC

 

12

Hoàng Thị Thu

15/8/1987

ĐH

 

GV

BC

 

13

Lê Thị Hải Tính

2/8/1982

ĐH

 

GV

BC

 

(Danh sách này gồm có 13 người)

2. Tổ Nhà trẻ

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Trình độ CM

Trình độ QLNN/QLGD

Chức vụ

Biên chế/HĐ

Ghi chú

1

Phan Thị Như Lộc

25/1/1983

ĐH

Chứng chỉ

Tổ trưởng

BC

 

2

Trần Thị Minh Khai

5/5/1980

ĐH

Chứng chỉ

GV

BC

 

3

Phan Thị Hương

21/10/1969

ĐH

 

GV

BC

 

4

Hồ Thị Kim Vân

10/11/1970

TC

 

GV

BC

 

5

Phan Thị Kim Nhàn

26/3/1975

ĐH

 

GV

BC

 

6

Lê Thị Biên Thùy

20/10/1978

ĐH

 

GV

BC

 

7

Nguyễn Thị Thùy Dương

10/01/1997

CC

 

NVDD

 

8

Hồ Thị Mỹ Phương

29/5/1990

TC

 

NVDD

 

9

10

Võ Thị Ánh Ngọc

Võ Thị Mỹ Duyên

10/1/1977

01/06/1997

TC

CC

 

NVDD

NVDD

TC

 

 

(Danh sách này gồm có 10 người)

3. Tổ Văn phòng

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Trình độ CM

Trình độ QLNN/QLGD

Chức vụ

Biên chế/HĐ

Ghi chú

1

Trương T. Hồng Nhân

20/9/1985

ĐH

 

Tổ trưởng

BC

 

2

Ngô Thị Thủy

8/2/1967

ĐH

Chứng chỉ

HT

BC

 

3

Lê Thị Hải Yến

10/5/1993

TC

 

YT

BC

 

(Danh sách này gồm có 3 người)

 

Nơi nhận:                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

-Bộ phận TCCB phòng GD&ĐT;

- Lưu:VT.

                                                                                                             

                                                                                                                          Ngô Thị Thủy