Các bé cùng xem các anh chị nhảy Ghen Cô Vy nhé

Các bé cùng xem các anh chị nhảy Ghen Cô Vy nhé

Thông báo

Thời tiết đã chuyển mùa, ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ, đề nghị quý bậc phụ huynh khi đưa trẻ đến trường phải mặc áo quần đủ ấm và đeo tất để đảm bảo sức khỏe cho trẻ giúp trẻ học tập tốt.