Để thuận lợi cho mọi công dân tương tác với Cổng thông tin Phản ánh hiện trường – Trung tâm Giám sát điều hành thông minh tỉnh Quảng Trị (IOC), Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng (app) “Phản ánh hiện trường” trên điện thoại thông minh dành cho công dân (nội dung hướng dẫn đính kèm công văn này), ứng dụng cung cấp chức năng hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp phản ánh toàn diện các hoạt động trên địa bàn tỉnh khi nhận thấy các vấn đề bất cập bằng cách gửi phản ánh về Cổng thông tin Phản ánh hiện trường - Trung tâm Giám sát điều hành thông minh tỉnh Quảng Trị