(QLCL-CNTT) - Sáng 03/6/2021, Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tỉnh Quảng Trị (BCĐ) tổ chức cuộc họp triển khai phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế trong điều kiện COVID – 19 đang diễn biến phức tạp. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam, Trưởng BCĐ chủ trì cuộc họp. 

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam phát biểu chỉ đạo

 

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam đề nghị thành viên BCĐ bám sát nhiệm vụ được phân công và phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và phòng, chống COVID-19. Đồng thời yêu cầu ngành giáo dục xây dựng kế hoạch chi tiết, lên các phương án cụ thể trong việc tổ chức kỳ thi; phân công người phát ngôn của BCĐ; tổ chức tốt việc đi lại, ăn ở cho thí sinh; việc in sao đề thi, vận chuyển, chấm thi... phải được triển khai một cách nghiêm túc. Đặc biệt quan tâm đến những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn.

 Sở Y tế xây dựng kế hoạch riêng về phòng, chống COVID-19 trước, trong và sau khi kỳ thi diễn ra; chỉ đạo các cơ sở y tế khử trùng các phòng thi, điểm thi trước ngày tổ chức kỳ thi; bố trí lực lượng y, bác sĩ trực; dự phòng  các thiết bị bảo hộ y tế cho cán bộ coi thi đối với các thí sinh thuộc diện F1. Các đội phản ứng nhanh phòng chống COVID – 19 phải hoạt động 24/24 giờ. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong thời gian tổ chức thi. Các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các chủ trương, quy định về kỳ thi, các phương án phòng, chống COVID-19 đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, đặc biệt là thí sinh và phụ huynh.

 Công an tỉnh xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, kiểm tra các thiết bị phòng cháy chữa cháy tại các điểm thi, in sao đề thi, chấm thi...; phối hợp các cơ quan liên quan phòng ngừa, ngăn chặn các tiêu cực có thể xảy ra trong kỳ thi. Các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan tạo mọi điều kiện tốt nhất cho kỳ thi diễn ra an toàn, khách quan, nghiêm túc, chặt chẽ và chất lượng.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị diễn ra từ ngày 6 - 9/7/2021. Toàn tỉnh có 30 điểm thi (gồm 24 điểm thi liên trường, 6 điểm thi độc lập) và 01 điểm thi dự phòng với 8.529 thí sinh dự thi, trong đó có 8.251 thí sinh THPT, 278 thí sinh GDTX. Tại mỗi điểm thi có tối thiểu 2 phòng thi dự phòng và 1 phòng cách ly sử dụng trong trường hợp phát sinh dịch bệnh. 

Đến thời điểm này, Sở GD&ĐT đã ập trung chỉ đạo các trường hoàn thành kế hoạch năm học, đánh giá, phân loại học sinh, tổ chức ôn tập, rèn luyện kỹ năng làm bài cho học sinh, nhất là đối với học sinh có học lực yếu, học sinh là con em gia đình chính sách, học sinh ở miền núi, học sinh người dân tộc thiểu số. Tổ chức đăng ký dự thi, thu nhận, quản lý hồ sơ đăng ký dự thi cho thí sinh theo đúng quy định; kiểm tra chéo hồ sơ thi tốt nghiệp THPT giữa các đơn vị. Xây dựng phương án thành lập các Điểm thi, yêu cầu các đơn vị được chọn đặt điểm thi rà soát, chuẩn bị cơ sở vật chất cho kỳ thi. Lựa chọn và chuẩn bị địa điểm phục vụ cho công tác in sao đề thi, làm phách bài thi, coi thi, chấm thi; rà soát các hồ sơ, biểu mẫu và văn phòng phẩm cho kỳ thi và tiến hành in ấn, phát hành.  Tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh vào đại học, cao đẳng cho cán bộ làm nhiệm vụ thi của các trường, đồng thời yêu cầu các cơ sở giáo dục tổ chức tuyên truyền, quán triệt, phổ biến, hướng dẫn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh của Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng. Thành lập 02 Đoàn kiểm tra công tác ôn tập thi tốt nghiệp và phòng dịch tại 16 cơ sở giáo dục (14 Điểm thi). Các đoàn kiểm tra đã tổ chức rà soát điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo cho Kỳ thi và các nội dung chuẩn bị khác; kịp thời phát hiện một số hạn chế, khó khăn của các đơn vị để có giải pháp khắc phục, chuẩn bị tốt cho Kỳ thi. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục có học sinh dự thi phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh và phụ huynh học sinh xây dựng phương án tổ chức việc đi lại, ăn, ở cho các thí sinh trong thời gian thi; rà soát các đối tượng học sinh là con em dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, học sinh khuyết tật; thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, thí sinh ở vùng sâu, vùng xa để có kế hoạch kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, giúp đỡ các thí sinh; với phương châm không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về kinh tế hay đi lại.

Tại cuộc họp, các thành viên BCĐ đã bàn các giải pháp đảm bảo cơ sở vật chất, an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm; bố trí nơi lưu trú cho cán bộ làm nhiệm vụ thi, nhất là đối với các huyện miền núi; công tác tuyên truyền về kỳ thi, phòng ngừa, ngăn chặn các tiêu cực có thể xảy ra, nhất là việc phát hiện các thiết bị công nghệ cao sử dụng tại kỳ thi. Đặc biệt, chú trọng công tác phòng, chống COVID-19 trước, trong và sau khi diễn ra kỳ thi.

Phòng QLCL-CNTT