Ngày 09 tháng 6 năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị phát động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Tham dự buổi phát độngbà Lê Thị Hương - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị, ông Nguyễn Thanh Quang, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Sở.

Bà Lê Thị Hương - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Tại buổi phát động, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Sở đọc Thư kêu gọi “Hưởng ứng tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19” của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, theo đó Sở Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn ngành phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc, chung tay góp sức, ủng hộ vật chất và tinh thần tham gia “Đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19”, thời gian từ ngày 02/6/2021 đến ngày 31/8/2021 để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và ủng hộ các tỉnh bạn đang chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19.

Các đơn vị, cá nhân có thể trực tiếp ủng hộ thông qua tin nhắn hoặc qua địa chỉ tiếp nhận của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị hoặc gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp nguồn đóng góp chung của toàn ngành chuyển đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị.

Ông Lê Xuân Hiển, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Sở đọc Thư kêu gọi Hưởng ứng tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị

Tại buổi phát động, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Sở đã tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 với số tiền 18.000.000đ.

VĂN PHÒNG SỞ