Ngày 08/6/2021, UBND tỉnh Quảng Trị thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tại cuộc họp  Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại tỉnh Quảng Trị.

Để kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tổ chức tại tỉnh Quảng Trị diễn ra an toàn, nghiêm túc, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo 

1.1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức Kỳ thi đảm bảo an toàn, đúng quy định và tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh dự thi. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ cho hoạt động của Hội đồng thi, các Ban của Hội đồng thi, các Điểm thi. 

1.2. Tuyên truyền rộng rãi Quy chế thi tốt nghiệp THPT, Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phương án tổ chức Kỳ thi để cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh, nhân dân biết, thực hiện. 

1.3. Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh học tập nắm vững quy chế, nghiệp vụ thi nhằm thực hiện một Kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng Quy chế. 

1.4. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục có học sinh dự thi phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức tốt việc đi lại, ăn, ở cho các thí sinh trong thời gian thi. Tổ chức kiểm tra cơ sở vật chất tại các Điểm thi, đảm bảo cơ sở vật chất, thiết bị cần thiết cho việc tổ chức Kỳ thi được an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. 

1.5. Chỉ đạo lựa chọn bố trí đặt Điểm thi, xây dựng kế hoạch, đáp ứng yêu cầu về con người, cơ sở vật chất, trang thiết bị; phối hợp với Sở Tài chính đảm bảo kinh phí phục vụ Kỳ thi; tổ chức thanh tra, kiểm tra theo quy định.

1.6. Tổ chức công tác in sao, vận chuyển và bàn giao đề thi, coi thi, làm phách, chấm thi, phúc khảo theo đúng Quy chế thi, đảm bảo mục tiêu kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng tiến độ thời gian, giảm áp lực cho học sinh và phụ huynh. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác chuyên môn tổ chức Kỳ thi. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. 

1.7. Tổ chức xét công nhận tốt nghiệp THPT cho thí sinh; chỉ đạo tổ chức cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, Bằng tốt nghiệp THPT và Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. 

1.8. Chủ động trong công tác điều động, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện nhiệm vụ trong Kỳ thi trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp. 1.9. Tham mưu Ban Chỉ đạo giải quyết các tình huống xảy ra trong quá trình tổ chức thi. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thường trực là người phát ngôn của Ban Chỉ đạo Kỳ thi.

 2. Công an tỉnh

- Xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông, phân luồng, tránh ùn tắc giao thông và phòng chống cháy, nổ; khắc phục các sự cố xảy ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian trước, trong và sau Kỳ thi. 

- Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại các đơn vị đặt điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021, chú trọng kiểm tra chất lượng các thiết bị phòng cháy chữa cháy. 

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tiêu cực trong Kỳ thi; cử cán bộ, chiến sĩ tham gia lực lượng bảo vệ bảo đảm tuyệt đối an toàn tại các khu vực thi, in sao, quản lý đề thi, bài thi, chấm thi theo kế hoạch tổ chức Kỳ thi; có biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh trật tự tại các khu vực tổ chức thi. 

- Chủ động bố trí cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại Điểm thi dành cho thí sinh thuộc diện F1 trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp. 

3. Sở Y tế 

- Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 riêng cho Kỳ thi có các phương án, kịch bản cụ thể với các tình huống dịch có thể xảy ra. Tuyệt đối không để xảy ra mất kiểm soát trong trường hợp có dịch bệnh. 

- Chỉ đạo các cơ sở y tế địa phương phối hợp, tổ chức khử khuẩn tại các Điểm thi trước Kỳ thi; hỗ trợ thiết bị và nhân lực trong công tác đo thân nhiệt trong quá trình diễn ra Kỳ thi.

 - Chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc giải quyết các thủ tục cần thiết theo quy định đối với các trường hợp thí sinh ốm đau, nằm viện; xác định đối tượng F1, F2 đối với các lực lượng tham gia Kỳ thi và thí sinh; 

- Chủ động phối hợp với UBND các huyện, thành phố, các ngành liên quan triển khai công tác phòng dịch, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn trong thời gian tổ chức Kỳ thi, nhất là tại các Điểm thi, các cơ sở kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống phục vụ thí sinh và người nhà thí sinh. 

- Chuẩn bị dự phòng các thiết bị bảo hộ y tế cho cán bộ làm nhiệm vụ coi thi tại điểm thi có thí sinh thuộc diện F1; thiết bị xử lí các bài thi trong quá trình tổ chức coi thi, làm phách, chấm thi bố trí xe chuyên dụng để vận chuyển thí sinh thuộc diện F1 từ nơi ở đến Điểm thi.

 - Đảm bảo các Đội phản ứng nhanh hoạt động, túc trực 24/24; thông báo danh sách, địa chỉ các Đội phản ứng nhanh trên trang thông tin điện tử của ngành và các phương tiên thông tin đại chúng. 

4. Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, căn cứ các quy định hiện hành, bố trí nguồn kinh phí và hướng dẫn nội dung, mức chi cho các hoạt động đảm bảo điều kiện tổ chức các Kỳ thi thuận lợi và đúng quy định. 

5. Thanh tra tỉnh: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra và cử cán bộ có chuyên môn phù hợp tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi theo hướng dẫn Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo và chỉ đạo của UBND tỉnh. 

6. Công ty Điện lực Quảng Trị: Chỉ đạo và điều hành các trạm điện cung cấp đầy đủ điện lưới liên tục 24/24 giờ phục vụ các hoạt động của Kỳ thi tại Sở Giáo dục và Đào tạo và các địa điểm: In sao đề thi, coi thi, làm phách, chấm thi, phúc khảo bài thi, làm việc của các Ban trong Hội đồng thi trên địa bàn toàn tỉnh theo Kế hoạch, đặc biệt là khu vực sao in đề thi. 

7. Bưu điện tỉnh Quảng Trị, VNPT Quảng Trị, Viettel Quảng Trị: Chịu trách nhiệm đảm bảo thông tin liên lạc từ Bộ Giáo dục và Đào tạo đến Ban Chỉ đạo thi của tỉnh, Hội đồng thi, các Điểm thi và Ban Chấm thi; kịp thời chuyển các bưu kiện liên quan đến kỳ thi đảm bảo an toàn, bảo mật; đảm bảo chuyển các thông tin kịp thời của thí sinh liên quan đến kỳ thi. 

8. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Trị: Lập kế hoạch và triển khai thực hiện công tác truyền thông trong Kỳ thi; tổ chức tuyên truyền trên Đài Phát thanh - Truyền hình về Kỳ thi, phản ánh kịp thời công tác chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi tại Quảng Trị. 

9. Các Sở, Ban, ngành và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan: Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm phối hợp tích cực, chủ động 4 tham gia, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để triển khai thực hiện nhiệm vụ phục vụ cho Kỳ thi. 

10. Tỉnh đoàn Quảng Trị: Chỉ đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các huyện, thị xã, thành phố bố trí lực lượng đoàn viên thanh niên và các tổ chức, cá nhân tổ chức các hoạt động tình nguyện, “Tiếp sức mùa thi”: tham gia công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tư vấn, trao đổi kinh nghiệm làm bài thi, hướng dẫn thí sinh và phụ huynh đến các địa điểm tổ chức thi, chuẩn bị tâm thế cho học sinh bước vào kỳ thi một cách tốt nhất; hỗ trợ thí sinh, người nhà thí sinh, đặc biệt là thí sinh có hoàn cảnh khó khăn về chỗ nghỉ, ăn uống, đưa đón thí sinh. 

11. UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- Đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia Kỳ thi tại địa phương. 

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các Sở, ngành và đơn vị liên quan tổ chức Kỳ thi trên địa bàn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn theo phân cấp quản lý thực hiện nghiêm túc các nội dung phục vụ cho Kỳ thi, cụ thể: 

+ Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, cung cấp điện, nước, xây dựng phương án phòng chống cháy, nổ; xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống bất thường có thể xảy ra, đặc biệt đối với các địa phương có nguy cơ bị ảnh hưởng khi có thời tiết xấu. 

+ Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan chức năng trong việc tổ chức Kỳ thi. Có giải pháp hỗ trợ việc đi lại, sinh hoạt cho cán bộ coi thi phù hợp với điều kiện của địa phương./.

PHÒNG QLCL-CNTT